لطفا کمی صبر کنید

­سخنگوي ارتش آخرين وضعيت ناوشکن دماوند را تشريح کرد

سخنگوي ارتش جمهوري اسلامي ايران آخرين وضع ناوشکن دماوند در درياي خزر را تشريح کرد.