لطفا کمی صبر کنید

اداره های دولتی استان تهران فردا تعطیل نیست

معاون استاندار تهران:اداره های دولتی استان تهران فردا تعطیل نیست و با دو ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.