لطفا کمی صبر کنید

اطلاعات جعبه سیاه سانچی، پاک نشده است

معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفت: هیچ اطلاعاتی از جعبه سیاه پاک نشده است.