لطفا کمی صبر کنید

توصیه‌های سرپرست اورژانس کشور به تکنسین‌های اورژانس

سرپرست اورژانس کشور گفت: امانتداری موضوعی است که باید به آن توجه کنید. شما محرم مردم هستید و باید ارزش اعتماد مردم به خود را بدانید و هیچ وقت اجازه ندهید وسوسه‌های دنیا کارتان را تحت الشعاع قرار دهد.