لطفا کمی صبر کنید

کانون حریق بایگانی اداره به وسعت 400 متر است/دمای محل آتش سوزی 180 تا 250 درجه سانتی گراد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: کانون اتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو قسمت بایگانی در طبقه منفی چهار به وسعت 400 متر است.