لطفا کمی صبر کنید

قول نوبخت برای پرداخت ۱۰۰ درصدی بودجه کمیته امداد

سخنگوی دولت گفت: تمام توان خود را به کارخواهیم گرفت تا صد درصد بودجه کمیته امداد محقق شود.