لطفا کمی صبر کنید

تخلیه ساکنان ۵ ساختمان مجاور ساختمان برق حرارتی ولیعصر / ادامه عملیات تخلیه دود

سخنگوی آتش‌نشانی تهران گفت: ساکنان پنج ساختمان مجاور ساختمان برق حرارتی به‌دلیل پیشگیری از حوادث دیگر تخلیه شدند، از ساختمان حادثه‌دیده دود غلیظی خارج می‌شد و شهردای تهران نسبت به اسکان آنها اقداماتی انجام داد.