لطفا کمی صبر کنید

هاشمی: شاهد موج‌های سنگینی برای القای ناامیدی در مردم هستیم

رئیس شورای شهر تهران گفت: در ماه‌ها و روزهای اخیر شاهد موج‌های سنگینی برای القای ناامیدی در مردم هستیم.