لطفا کمی صبر کنید

تخلیه ساختمان وزارت نیرو در پی آتش سوزی

ساختمان وزارت نیرو در میدان ولیعصر تهران در پی اتش سوزی روز گذشته تخلیه شد.