لطفا کمی صبر کنید

سازش پرونده های مالی در شورای حل اختلاف رودهن

یک فقره پرونده با موضوع ملک به ارزش 5 میلیارد تومان در شعبه دوم و 2 فقره پرونده مالی به ارزش حداقل 100 میلیون ریال در شعبه چهارم شورای حل اختلاف بخش رودهن با پیگیری اعضا آن شعبات به سازش رسید.