لطفا کمی صبر کنید

اقتدار امروز ایران یک ثروت درونی است

جانشین فرمانده کل سپاه: اقتدار ایران محصول وابستگی به بیگانگان نیست، بلکه ثروتی درونی و جوشیده از درون ذهن جوانان متفکر و مجاهد ماست.