لطفا کمی صبر کنید

پیشنهادی برای تامین کسری اعتبارات سازمان آتش نشانی

اعضای شورای شهر در جلسه عصرگاهی امروز بودجه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران را مورد بررسی قرار دادند.