لطفا کمی صبر کنید

انتقاد از بی‌توجهی به مدیریت بحران در برنامه ششم توسعه

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید براینکه مدیریت بحران نباید در حد پرداخت خسارت خلاصه شود، گفت: هنوز از قانون جامع مدیریت بحران برخوردار نیستیم و در برنامه توسعه ششم توجه جدی به موضوع مدیریت بحران نشده است.