لطفا کمی صبر کنید

ایجاد فضای ارتباط مردمی در روابط عمومی ها مهم است

مدیر کل دفتر هماهنگی گمرکات استان ها در نشست مسئولان روابط عمومی گمرکات سراسر کشور خواستار ایجاد فضای ارتباط مردمی در روابط عمومی گمرکات شد.