لطفا کمی صبر کنید

سامانه دفاعی «کمند» بر روی شناور‌های نداجا نصب می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش گفت: کار ساخت سامانه دفاعی ایرانی «کمند» به پایان رسیده است و تا پایان سال هم بر روی شناور‌ها نصب می‌شود.