لطفا کمی صبر کنید

سه انتصاب در استانداری تهران

استاندار تهران قاسمی فرزاد را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران منصوب کرد .