لطفا کمی صبر کنید

ارسال 300 هزار اثر به ششمین جشنواره آموزشی مشکات

مدیرکل آموزش و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت: نزدیک به 300 هزار اثر به ششمین جشنواره آموزشی ترویجی مشکات تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.