لطفا کمی صبر کنید

برنامه جدید سازمان تاکسیرانی برای روزهای برفی و بارانی

علیرضا قنادان از آغاز به کار ستاد ویژه خدمات رسانی در شرایط خاص در سازمان تاکسیرانی خبر داد.