لطفا کمی صبر کنید

پروژه فنی ایران و ژاپن برای رفع آلودگی هوای تهران

مدیر پروژه های جایگاه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: برنامه مشترک سنجش کیفی آلودگی هوای تهران با ژاپن شامل یک پروژه فنیِ ۴ ساله است که کارشناسان دو کشور مطالعات جامعی درباره کاهش آلودگی هوای تهران انجام می دهند.