لطفا کمی صبر کنید

عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای علت ایجاد مشکل برای بیماران «هموفیلی»

کار‌شناس هموفیلی اداره بیماری‌های خاص وزارت بهداشت گفت: گزارش‌هایی که از بیماران و برخی داروخانه‌های مسئول توزیع دارو می‌رسد موید این است که مشکل عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ای برای فاکتورهای انعقادی ۹ و ۷ وجود دارد.