لطفا کمی صبر کنید

«حجاج» خود را برای سختیها آماده کنند

رئیس سازمان حج و زیارت برگزاری مراسم عمره را منوط به برگزاری مناسب مراسم حج تمتع دانست و گفت: حج در اصل سفر سختی است و حجاج خود را برای سختیها آماده کنند.