لطفا کمی صبر کنید

فرزندان بازنشستگان آسان تر وام ازدواج می‌گیرند

طرح «وام ضروری» بازنشستگان کشوری برای سال جاری رونمایی شد.