لطفا کمی صبر کنید

استیضاح کنندگان ربیعی قانع نشدند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: استیضاح کنندگان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از پاسخ‌های ربیعی قانع نشدند و گزارش کمیسیون در این خصوص به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد.