لطفا کمی صبر کنید

نارنجک دو جوان را مجروح کرد

معاون اجتماعی پلیس تهران گفت: پرتاب نارنجک به سمت خودرو در غرب تهران دو جوان را مجروح کرد.