لطفا کمی صبر کنید

لهجه‌ای که فقط ۴۳۵ نفر در ایران صحبت می‌کنند

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان ویژگی‌های زبان‌های رایج کشور از جمله طالشی، اورامانی و دورانی گفت: زبان طالشی از زبان پهلوی کهن‌تر است.