لطفا کمی صبر کنید

"شهرداری شیشه ای" تهران در راه است

 معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در بازدید از مناطق 16، 18 و 3 تاکید کرد : برای تقویت شایسته سالاری بازار رقابت مدیریت ایجاد خوهیم کرد .