لطفا کمی صبر کنید

تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

رئیس جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جهت‌گیری در خصوص کار فرهنگی بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در این سازمان تاکید کرد.