لطفا کمی صبر کنید

​اجازه صحبت درباره موشک‌های‌مان را نمی‌دهیم

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه به دشمنان اجازه صحبت درباره موشک‌های‌مان را نمی‌دهیم، گفت: امروز گریبان آمریکا در دستان ایران است و مدام از ما سیلی می‌خورد.