لطفا کمی صبر کنید

شهردار تهران : سازمان فرهنگی و هنری شهرداری باید اتاق فکر جامع باشد

شهردار تهران با بیان اینکه «اصل برای ما انسان بودن صرف نظر از گرایش و رویکرد سیاسی، دین و مذهب است» گفت : همه مسئولان فرهنگی و تبلیغاتی نظام باید برای بهبود شرایط فرهنگی تلاش کنند.