لطفا کمی صبر کنید

نیازمند بازنگری جدی در برنامه‌های پرورشی و فرهنگی مدارس هستیم

قم - معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: نیازمند یک بازبینی و بازنگری جدی در برنامه‌های حوزه پرورشی و فرهنگی در مدارس هستیم.