لطفا کمی صبر کنید

دستگیری سارقی که با سوییچ موتور، خودرو می دزدید

سارقی که با سوییچ موتور، خودرو می دزدید، دستگیر شد.