لطفا کمی صبر کنید

اقبال معتادان تهرانی به تریاک و هروئین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران گفت: در حال حاضر بیشتر کشفیات ما مربوط به تریاک و سپس هروئین است.