لطفا کمی صبر کنید

سفارت آمریکا در آنکارا تعطیل شد

سفارت آمریکا در آنکارا از تعطیلی این سفارت در روز دوشنبه به دلیل تهدید امنیتی خبر داد.