لطفا کمی صبر کنید

کف آشپزخانه زن میانسال را بلعید + تصاویر

زنی در حال تردد در آشپزخانه بود که ناگهان کف آشپزخانه فروکش کرده و وی به عمق ۱۲ متری یک حلقه چاه قدیمی سقوط کرد!