لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران سالم است

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۷۲ و در وضعیت سالم اعلام کرد.