لطفا کمی صبر کنید

پلاستیک بدترین زباله در محیط زیست گیلان است

کاوه مدنی با بیان اینکه پلاستیک بدترین زباله در محیط زیست گیلان است، از دانش آموزان گیلانی خواست از طریق انتقال مخاطرات استفاده از پلاستیک به خانواده های خود به کمک محیط زیست گیلان بیایند.