لطفا کمی صبر کنید

دادستان تهران مامور رسیدگی به ناهنجاری مراسم روز زن شد

دادستان کل کشور، به دادستان تهران دستور داد با بررسی مراسم برگزار شده در برج میلاد تهران تحت عنوان بزرگداشت روز زن برخورد لازم را با هنجارشکنان و متخلفان این مراسم انجام دهد.