لطفا کمی صبر کنید

بازار کار باید با عدالت جنسیتی همراه باشد/ زنان نقش موثری در جامعه دارند

عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش گفت: نمایشگاه زنان و تولید ملی جزو نمایشگاه های خوب و بسیار مثبت شهر تهران است هرچند که ممکن است مانند هر کار دیگری کاستی هایی داشته باشد.