لطفا کمی صبر کنید

حکایت دختر خوشنویس پادشاهی که سه سرزمین ایران را به باد داد

یک پژوهشگر تاریخ قاجار به تشریح ابعاد فرهنگی «ام سلمه، خوشنویسی از دوره قاجار» پرداخت و گفت: اعتمادالسلطنه در کتابی که درباره بیش از ۹۰۰ زن نیکوکار از صدر اسلام نگاشته؛ آورده‌ است، ام‌سلمه خط نسخ را به خوشی می‌نگاشت و قرآن خطی او مرغوب بود.