لطفا کمی صبر کنید

یک چهارم صدمه‌دیدگان چهارشنبه آخر سال چه کسانی هستند

مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مردم جشن چهارشنبه آخر سال را به عزا تبدیل نکنند، گفت: دو سوم حوادث چهارشنبه آخر سال مربوط به نوجوانان است.