لطفا کمی صبر کنید

حکایت دخترخوشنویس پادشاهی که ۳سرزمین ایران را به‌باد داد

یک پژوهشگر تاریخ قاجار به تشریح ابعاد فرهنگی «ام سلمه، خوشنویسی از دوره قاجار» پرداخت و گفت: اعتمادالسلطنه در کتابی که درباره بیش از ۹۰۰ زن نیکوکار از صدر اسلام نگاشته؛ آورده‌ است، ام‌سلمه خط نسخ را به خوشی می‌نگاشت و قرآن خطی او مرغوب بود.