لطفا کمی صبر کنید

تحویل دوربین‌های جدید طرح ترافیک به پلیس، هفته آینده

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از تحویل دوربین‌های محدوده طرح ترافیک به پلیس برای تست اجرای طرح ترافیک جدید خبر داد.