لطفا کمی صبر کنید

نقش کلیدی زنان در برقراری صلح

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تشریح جایگاه زنان در جامعه گفت: نقش زنان در برقراری صلح بسیار کلیدی است.