لطفا کمی صبر کنید

خرج‌های گلوله توپ در انبار تیپ۲۹۲ دچار حریق شده است/ آتش مهار و تحت کنترل است

ایلنا: معاون استاندار خوزستان در مورد حریق و صداهای انفجار در تیپ۲۹۲ زرهی منطقه دزفول توضیحاتی ارائه کرد.