لطفا کمی صبر کنید

ورود مخدری جدید به کشور/توزیع مخدردولتی قانونی نیست/مجازات اعدام قاچاقچیان حذف نمی‌شود