لطفا کمی صبر کنید

رفع اشکال سامانه کارت هوشمند / پرداخت های اضافه برگردانده می‌شود

معاون فناوری اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال گفت: آخرین اشکال سامانه ثبت نام کارت هوشمند ملی فردا رفع می شود و همچنین پرداختی های اضافه مردم به حسابشان برگردانده می شود.