لطفا کمی صبر کنید

دختر جوان قربانی نقشه شیطانی ۴ مرد/دوربین ها راز قتل را فاش کرد

چهار پسر جوان وقتی نتوانستند دختر ۳۵ ساله را به زور سوار خودرو کنند، او را با ضربات چاقو به قتل رساندند.