لطفا کمی صبر کنید

وزیر دفاع دولت دوازدهم از مجموعه وزارت دفاع انتخاب می شود

سردار دهقان: وزیر دفاع دولت دوازدهم از داخل مجموعه وزارت دفاع انتخاب می شود.