لطفا کمی صبر کنید

بی مهری دولت به سمن‌ها مشکل سازمان‌های مردم نهاد است

مدیر عامل شبکه آسیب‌های اجتماعی استان خوزستان گفت: دولت به سازمان‌های مردم نهاد بارها قول داده بود تا از سمن‌ها مالیات نگیرد، اما تاکنون به حرف خود عمل نکرده است.