لطفا کمی صبر کنید

آیین نامه اجرایی امداد و نجات پس از 15 سال بازنگری می شود

رئیس سازمان امداد و نجات، از بازنگری آیین نامه اجرایی امداد و نجات، پس از ۱۵ سال خبر داد.